Denne side er reserveret for de aktive medlemmer og der er kun adgang for aktive medlemmer, som har betalt deres arskontingent

Denne side kan indeholde særlig og privat information, der kun har interesse og betydning for DDK ’88’s medlemmer, såsom de ovennævnte informationer, vejvisning til vore værter ved Sommerfest og Julefest, mm.

Adgang til denne side er kontrolleret via en brugerkode og adgangskode som kun de aktive medlemmer får udleveret.

Efter vort årsmøde og bestyrelses afstemningen i Juni skal vort beskedne årskontingent på $10.00 indbetales til kasseren.

Koderne til denne side vil blive opdateret efter behov, men normalt efter Augustmødet, og kun de medlemmerne, som har betalt deres kontingent vil få meddelelse via e-mail om de nye koder.

Klik her for Aktive Medlemmer