af Finn B. Knudsen

22. Juni 2003- Siden det idag er 15 år siden vi startede Den Danske Klub ’88 er det er vist passende med et lille historisk tilbageblik:

Efter at have boet i Seattle og Montreal og der deltaget i dansktalende (eller næsten) klubber kom undertegnede frem med den tanke at måske var der et behov for en klub eller lignende, hvor dansk-talende og dansksindede forretnigsfolk og professionelle (inklusive pensionerede) kunne mødes. Formålet skulle simpelthen være hyggeligt samvær på dansk, og med dansk tale, således at man ved en 2 timers frokost kunne sørge for at det danske sprog og humor kunne vedligeholdes selvom vi bor i et engelsktalende land under kammeratlige former og god dansk mad.

dunesJeg begyndte at ringe rundt, idet dette ikke skulle være som konkurrence til den eksisterende klub ”Denver Danes”, hvor det danske sprog ikke blev holdt vedlige, men formidle en mulighed for et dansk talende samlingsted. Det viste sig at der var meget stor interesse og med uvurderlig hjælp fra den daværende danske konsul Hans Nielsen samledes følgende 17 dansktalende den 22 juni 1988 i Tivoli Deer Restaurant for at vurdere om dette skulle blive en realitet. I følge referatet bestod deltagerne af Niels Balling, Ole Bjerregaard, Christian Christensen, Ole Ebbesen, Per Eliasen, Eben Graeber, John B. Gustavson, Ib Hansen, Leif M. Hansen, Lars Hansen, Gudmund Jensen, Finn B. Knudsen, Elfi Nelson, Sven Nicolaisen, Hans Nielsen, Mogens Sørensen og Torben Zerlang. Der var yderligere 8 der ville have været tilstede, men havde set sig nødsaget til at melde afbud et par dage før.

Mødereferatet fra det første møde reflekterede et yderst livligt møde på dansk og med dansk tradition, hvor man endda talte om, at vi burde mødes én gang om ugen! Et udkast til officielt navn, vedtægter beskrivende bødesystem for at benytte ikke-danske ord, dagsorden, ledelse, mv. blev diskuteret og vedtaget til beslutning ved det efterfølgende møde, der blev holdt måneden efter den 20 juli. Det blev vedtaget at holde et månedtligt møde samt et årligt møde med damer i følge det første referat. Finn blev valgt til at fungere som den første formand for klubben. Oprindeligt var klubbens tanke at medlemmerne kun skulle bestå af mandfolk, men det blev hurtigt skudt i sænk, siden alle var enige om at Elfi skulle være medlem (og endda blev valgt som og akcepterede at blive klubbens første kasserer). Det blev vedtaget at klubbens officielle navn skulle være Den Danske Klub ’88 (eller kort DDK ’88, og at formålet med DDK ’88var at medlemskabet skulle bestå af professionnelle og forretnigsfolk så vi også kunne tale om forretningserfaringerne samt at kun et medlem fra hver forretning eller familiemedlem, så der ikke kunne blive dannet kliker.

I tidens løb er vedtægterne blevet mildnet noget for at klubben kan være et sted, hvor alle dansktalende kan finde sammen. Vi mødes den 3die onsdag hver måned , bortset fra Juli og December, hvor vi henholdsvis holde Sommerfest og Julefest med ægtefæller og tilhørende gæster. Ved disse to lejligheder må man gerne tale engelsk. Ifølge sidste opgørelse består Den Danske Klub ’88 af 43 aktive medlemmer og 7 har bedt om og er indstillet til medlemskab.

20100519-mode